ADMIPRO

...är inte bara ett fullvuxet ekonomisystem. Du kan registrera dina inkommande och skapa utgående fakturor snabbt och enkelt för att hålla din bokföring uppdaterad. Det är lätt att se vilka betalningar du redan har fått in och vilka du fortfarande väntar på och behöver skicka påminnelse för i våra tydliga leverantörsreskontra och kundreskontra. Har du personal anställd kan du lika enkelt lägga upp deras löneutbetalningar och därefter bokföra dem direkt. Programmet stödjer order och lagerhantering såväl som offerter för dina kunder.

I våra försök att hålla nere kostnaderna baseras programmet på valfria moduler så att du enkelt kan bygga ut systemet när du har behov av det. Klicka dig vidare på sido menyn för att se våra olika moduler.

KUNDER

KUNDFAKTUROR

TRANSAKTIONSLISTOR

OBETALDA FAKTUROR

ÅLDERSANALYS

PÅMINNELSE

PRODUKTIONSLISTA

FÖRSÄLJNINGSJOURNAL

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK

BOKFÖRINGSORDER

DIAGRAM

ARTIKLAR

PARAMETRAR

LEVERANTÖR

LEVERANTÖRSFAKTUROR

TRANSAKTIONSLISTOR

OBETALDA FAKTUROR

ÅLDERSANALYS

BETALNINGAR

ÅTERREDOVISNING BG

INKÖPSJOURNAL

BOKFÖRINGSORDER

PARAMETRAR

ANSTÄLLDA

TIDSREDOVISNING

LÖNEBESKED

MASSUTSKRIFT (LÖNEBESKED)

BANKLISTA

SKATTEDEKLARATION

KONTROLLUPPGIFTER

STATISTIK ACK.LÖNEARTER

STATISTIK LÖNEARTER

BOKFÖRINGSORDER

PARAMETRAR

PERSONAL RAPPORT

ANSTÄLLNINGSDATUM

PROJEKTUPPLÄGGNING/ ANSTÄLLD

GRUNDBOK

MOMSRAPPORT

RESULTATRÄKNING (R)

BALANSRÄKNING (R)

RÅ BALANS (R)

HUVUDBOK (R)

BELOPPSÖKNING

KLIENTFÖRTECKNING

MINIRESKONTRA

TIDSREDOVISNING

ANLÄGGNINGSREGISTER

KONTOPLAN

PARAMETRAR

KASSAREGISTER

BORDSHANTERING

RUMSHANTERING

KREDITER

RÅVARUBERÄKNING

DIAGRAM

RAPPORTER

BOKFÖRINGSORDER

PARAMETRAR